Privacy

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

Om de app goed te kunnen gebruiken vraagt de app toegang tot de locatiegegevens.

Bij het scannen van een QR code voor het activeren van een route vraagt de app toegang tot de camera.

Door het aanmaken van een account kunnen eigen routes en favorieten worden opgeslagen in de RouteNetwerk cloud. Hierdoor blijven routes en favorieten bewaard. Het is mogelijk om het account te delen met meerdere apparaten.

De gegevens en informatie die aan Wandelnetwerk B.V. zijn verstrekt, zal Wandelnetwerk B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Wandelnetwerk B.V. mag de persoonsgegevens uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Wandelnetwerk B.V. niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Wandelnetwerk B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Wandelnetwerk B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Wandelnetwerk B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Je kunt in de RouteNetwerk app jouw account verwijderen door te tikken op "verwijder account" in het accountoverzicht. Je ontvangt dan een bericht met een link waarmee jouw account definitief kan worden verwijderd. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.

Wanneer je jouw gegevens wilt verwijderen kan je een bericht sturen naar info@routenetwerk.nl.